Login: Password:
Remember me
Password not working or forgotten?
Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.

Accept Reject Show me more information

Not logged in | Log in | Sign Up


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu sp. z o.o.

Operators Details

NamePrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu sp. z o.o.
ShortcutPKS
Operators AttributesRegular Bus OperatorTourist Bus Operator
Other InformationPojazdy ciężarowe firmy PKS Elbląg


W pierwszej połowie 1945 roku na Wybrzeże Gdańskie przybyła 35 osobowa delegacja, w skład której wchodziło 20 kierowców i mechaników, z zadaniem zorganizowania państwowego, publicznego transportu samochodowego pod nazwą „Okręgowy Urząd Samochodowy”. Ze względu na ogromne zniszczenia Gdańska, pierwsza siedziba Okręgowego Urzędu Samochodowego mieściła się w Sopocie, przy ulicy 20 Października nr 743 /później, do 1969 roku mieściła się tam Placówka Terenowa Oddziału gdańskiego. W drugiej połowie tegoż roku zmieniona została nazwa Okręgowego Urzędu Samochodowego na „Państwową Komunikację Samochodową”, nadal z siedzibą w Sopocie, której podporządkowane zostały stacje PKS w Elblągu, Tczewie i Kwidzynie. W marcu 1947 roku Państwowa Komunikacja Samochodowa przenosi się już na stałe do Gdańska. Pomimo tego, że oficjalne powołanie do życia Państwowej Komunikacji Samochodowej datuje się z chwilą ogłoszenia Dekretu z dnia 16 stycznia 1946 roku, jeszcze przed oficjalnym przejęciem władzy od strony radzieckiej, w Elblągu powstaje w pierwszej połowie 1945 roku terenowa agenda Państwowego Urzędu Samochodowego, z której w październiku 1945 roku powstaje Państwowa Komunikacja Samochodowa. Ówczesna oficjalna nazwa tej firmy brzmi: Państwowa Komunikacja Samochodowa w Gdańsku, Stacja nr 1 w Elblągu. Ta nowo powstała placówka, służbowo podlegała Bazie PKS w Gdańsku. Siedziba Stacji nr 1 mieściła się w ocalałych budynkach przy ówczesnej ulicy Zielonej nr 1. (dziś w tym miejscu stoi budynek, w którym znajduje się restauracja „Kaliningradzka”) jej pierwszym kierownikiem został Mieczysław Szczerbiński. Początkowo firma liczyła jedynie 5 osób załogi oraz posiadała jeden 4-tonowy samochód ciężarowy. Baza posiadała bardzo skromne zaplecze techniczne o warsztacie niezwykle prymitywnym. Porzucone w okolicach i ściągane przez załogę wraki, różne ich części, platformy poddawano reperacjom i tak tworzono pierwszy tabor samochodowy, figurujący jako mienie tej placówki. Już jesienią 1945 roku staraniem całej 12 osobowej wówczas załogi uruchomiona została pierwsza linia pasażerska z Elbląga do Bydgoszczy, obsługiwana przez samochody ciężarowe marek: Henschel, Büssing, Opel przystosowane do przewozu osób. Na początku 1946 roku wyremontowano kilka wraków pojazdów ciężarowych marki Mercedes GMC, w ramach pomocy ze Związku Radzieckiego otrzymano kilka sztuk samochodów marki „GAZ” i „ZIS”, a również przejęto samochody ciężarowe z UNRRA (Studebacker) i mogły rozpocząć się przewozy towarowe, głównie artykułów żywnościowych. Eksploatowane przez 2 i pół roku pojazdy przy jednoczesnym braku dostaw skończyły swą żywotność. Sytuacja w taborze, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa była tragiczna. Żeby zapewnić ciągłość dostaw towarów do placówek handlowych firma zdecydowała się zatrudnić wozaków (posiadaczy konia z wozem) do transportu na terenie miasta. Stan ten trwał dość krótko, ale jak widać PKS również musiał posługiwać się „alternatywnymi” środkami komunikacji i transportu. W roku 1947 a następnie w 1948 w wyniku zmniejszenia się starego, wyeksploatowanego taboru, przy zupełnym braku dostaw następuje redukcja pracowników. W okresie od kwietnia 1948 do 31 grudnia 1949 roku, PKS w Elblągu funkcjonuje w ramach agendy przedsiębiorstwa C.Hartwig. W tym czasie przychodzi zawarcie przez Polskę kilku umów międzynarodowych, w konsekwencji czego placówka elbląska zwiększa swój stan posiadania o trzy samochody ciężarowe o dużym tonażu. Natychmiast powiększa się zasięg usług i operatywność, czego wynikiem jest otwarcie placówki terenowej w Szczytnie. Następnie tworzy się na tej bazie przedsiębiorstwo „Dowozu Drobnicy” skupiające się na przewozach wszelkich przesyłek drobnicowych od Ekspedycji Towarowej PKP bezpośrednio do adresata. Pod koniec roku 1949 powstają dodatkowo jeszcze dwie placówki terenowe w Braniewie i Ostródzie. Taki stan wymaga ogromnej koordynacji oraz nowej filozofii funkcjonowania. Łącznie pod koniec roku 1949 Ekspozytury dysponują 31 samochodami ciężarowymi o łącznym tonażu blisko 140 ton, a w organizacji wewnętrznej funkcjonują następujące komórki, jak: sekcja ruchu, sekcja planowania, płac, kadr itd. Z dniem 1 stycznia 1950 roku na mocy specjalnej Uchwały KERM (Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów), w całym kraju następuje połączenie trzech przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych (C.Hartwig, Spedytor i PKS) w jedno przedsiębiorstwo Państwowa Komunikacja Samochodowa. W wyniku tej zmiany, dotychczasowe przedsiębiorstwo C.Hartwig w Elblągu staje się Ekspozyturą PKS w Elblągu. Powyższa decyzja zbiegła się z likwidacją 6 Pułku Lotnictwa Szturmowego, który stacjonował na lotnisku elbląskim. Ten przypadkowy zbieg okoliczności był powodem do radości, bowiem pojazdy mechaniczne z likwidowanej jednostki wojskowej zasiliły ubogo wyposażoną w samochody ciężarowe, nowo powstałą ekspozyturę - i w ten sposób wojskowe pojazdy mechaniczne zamiast trafić na złomowisko, zasiliły park maszynowy elbląskiego PKS. Siedziba firmy też została zmieniona, bowiem baza przy ul. Zielonej, w międzyczasie uległa likwidacji. Od momentu powołania nowej firmy mieści się ona przy placu Grunwaldzkim 4/5 zostały przejęte po Państwowym Urzędzie Samochodowym budynek administracyjny, warsztaty i hala fabryczna i jako Ekspozytura podlega Okręgowej Dyrekcji PKS w Gdañsku. Pierwszym kierownikiem tej nowo powstałej Ekspozytury Elbląskiej został mianowany Wincenty Rankowski. Rok 1950 stał się początkiem realizacji słynnego już planu 6-letniego. Plan zakładał, że w ciągu najbliższych 6 lat nastąpi w Polsce zwiększenie przewozów towarowych wszystkimi środkami transportowymi do 323 mln ton tj. o 117% oraz przewóz osobowy do 1.083 mln. osób tj. o 104% w porównaniu z rokiem 1949. Ponadto powinno nastąpić zwiększenie wydajności w transporcie samochodowym o 67% i obniżenie kosztów o 32%. Ogólna liczba samochodów ciężarowych według założeń planu 6-letniego winna wzrosnąć o 106%. Z tym również związane były plany budowy ponad 6,5 tys. km nowych dróg oraz remontu prawie 4 tys. dróg utwardzonych. Po decyzjach planu-6 letniego przedsiębiorstwo zaczêło się bardzo dynamicznie rozwijać. Najbardziej dynamiczny okres rozwoju przypada na lata 1951-55. Dostawy
silnikowego taboru ciężarowego wynoszą 114 sztuk i przedsiębiorstwo w tym czasie dysponuje już 145 samochodami silnikowymi o łącznej ładowności 577 ton. Załoga liczy 346 osób. Od kwietnia 1950 roku do września 1954 ekspozyturą zarządza kolejno siedmiu szefów. We wrześniu 1954 roku kierownikiem ekspozytury mianowany zostaje Witold Palczewski. Tworzone są nowe stacje terenowe. W Malborku przy ul. Jasnej 11 oraz Kwidzynie przy ul. Topolowej 2. Ponadto podobne bazy powstają w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 8, a od gdańskiej ekspozytury zostaje przejęta stacja PKS w Dzierżgoniu przy ul. Elbląskiej 34. Tak więc około roku 1956 elbląska ekspozytura PKS obejmuje swym zasięgiem największy terytorialnie obszar byłego woj. Gdańskiego, to jest cały obszar woj leżący po prawej stronie Wisły. Pisząc o tym, jakże dynamicznym okresie rozwoju elbląskiej ekspozytury PKS, warto wspomnieć o kilku bardzo istotnych wydarzeniach z tego okresu. Pierwsze to cały zakres problematyki szkolenia zawodowego kierowców. Otóż w owym czasie zostały zorganizowane specjalne Ośrodki Szkolenia Motorowego. Państwowe ośrodki miały swoje siedziby we wszystkich większych miastach kraju, w tym i w Elblągu. To właśnie one organizowały specjalne kursy zawodowe. Człowiek po ukończeniu kursu otrzymywał Prawo Jazdy. Już jako kierowca stawiał się w zakładzie pracy gdzie winien pod okiem doświadczonego instruktora kierowcy przejechać minimum 2 tys. km. W praktyce tych km było znacznie więcej, bowiem doświadczony kierowca instruktor musiał adeptowi pokazać racjonalną obsługę konkretnego pojazdu, jego konserwację, wymiany oleju (w owym czasie były stosowane oleje sezonowe) oraz nauczyć usuwania drobnych awarii, no i całorocznej eksploatacji. Poza tymi informacjami praktykantowi była stwarzana możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu połączona z praktycznym poznawaniem geografii Polski oraz sposobu załatwiania różnych spraw przypisanych kierowcy (dokumenty, faktury itd.) podczas wyjazdów poza Elbląg. Praktyka kończyła się egzaminem i stosownym wpisem do Książki Kierowcy gdzie były odnotowane wszystkie typy pojazdów, którymi dany człowiek miał prawo się samodzielnie posługiwać. W ślad za postępującą stabilizacją, rozwija się zagadnienie ekonomiki przedsiębiorstwa. Przykładowo placówki zorganizowane w Szczytnie, Braniewie i Ostródzie okazują się nierentowne, przez to ulegają likwidacji. Pozostają tylko bazy rentowne. Dla uzupełnienia sieci kolejowej w roku 1956 ekspozytura PKS w Elblągu po 7-letniej przerwie włącza w swoją działalność projekt utworzenia przewozów pasażerskich, do których na początek przystosowuje 2 samochody ciężarowe. Inauguracja jest jeszcze skromna, ale jak wielkie były potrzeby, dowodzi błyskawiczny rozwój komunikacji pasażerskiej. Na potrzeby komunikacji pasażerskiej w 1957 roku elbląski PKS otrzymuje 10 autobusów, które w krótkim czasie obsługują 14 linii o długości 396 km. Podczas pierwszego roku obsługi komunikacji pasażerskiej przewieziono 510 tys. pasażerów. Już w roku następnym znów wzrasta tabor autobusowy, najpierw do 21, w 1960 do 37, 1965 do 79, a w 1967 do 85 o łącznej ilości 3838 miejsc pasażerskich. W roku 1958 autobusy w ilości 21 na 19 liniach stałych o długości 548 km przewiozły 981 tys. osób. Z roku na rok wzrasta przewóz, a wraz z ilością autobusów powstają nowe połączenia i nowe linie. Ich ilość zwiększa się do 31 połączeń o łącznej długśoci 824 km, z których korzysta 1.852.359 pasażerów. W roku 1965 przewóz zwiększył siê o 6.082 tys. osób, w roku 1967 znowu wzrost o 7.163 tys., a ilość linii powiększa się do 88 stałych połączeń.
Przez adaptację zabudowań otrzymanych po ZWP (Zakłady Wielkiego Proletariatu) przy ul. Grunwaldzkiej znacznie poprawiły się warunki pracy pracowników zaplecza technicznego. Znacznie też wzrosła gotowość techniczna pojazdów a wraz z nim wydajność eksploatowanego taboru. W roku 1957 ekspozytura elbląska osiągnęła aż dwa zaszczytne wyróżnienia: zdobywa I miejsce we współzawodnictwie na szczeblu gdańskiej dyrekcji PKS i III miejsce w Polsce. W październiku 1959 roku przeniesiona została siedziba dyrekcji z placu Grunwaldzkiego do wyremontowanego budynku administracyjnego przy ul. Grunwaldzkiej 61. W 1960 roku następuje kolejna reorganizacja. Państwowa Komunikacja Samochodowa zostaje podporządkowana Wojewódzkim Radom Narodowym. Od 1 stycznia 1960 roku ekspozytura zostaje przemianowana na oddział, a stacje terenowe na placówki terenowe. Całe pięciolecie 1956-60, na koniec którego oddział PKS w Elblągu posiadał 186 samochodów ciężarowych, 37 autobusów i zatrudniał 659 pracowników ukoronowane zostało zdobyciem I miejsca wśród wszystkich oddziałów PKS w Polsce. Ogromne potrzeby wysokokwalifikowanej kadry były głównym motywem utworzenia na bazie firmy w 1961 roku przy zakładowej samochodowej szkoły zawodowej. Pierwszym jej kierownikiem był Marian Purzyński. Szkoła szkoliła i zaspokajała potrzeby zakładu, głównie w kierowców i mechaników. Jednym z wieloletnich instruktorów nauki jazdy tej szkoły był pan Witold Łada, który w roku 2002 był jednym z kandydatów na Prezydenta Elbląga w pierwszych wyborach bezpośrednich. We wrześniu 1961 roku, placówka PKS w Kwidzynie, jako druga jednostka w oddziale zaczyna wykonywanie przewozów osobowych. W roku 1963 oddział po raz pierwszy rozszerza swoje usługi o przewozy międzynarodowe, w ramach przedsiębiorstwa patronackiego PMPS PEKAES w Warszawie. Również w 1963 na zlecenie Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej w Elblągu uruchomione zostają pierwsze regularne linie towarowej komunikacji samochodowej, początkowo do Warszawy i Bielska-Białej, później też i w inne rejony Polski. W 1996 roku dzięki korzystnym dotacjom z budżetu do zakupu nowych autobusów, plan zakupów przekroczono prawie dwukrotnie. Łącznie w latach od 1995 do czerwca 1999 zakupiono 40 autobusów w tym 9 o podwyższonym standardzie. W celu utrzymania się na rynku przewozów towarowych, dokonano także zakupów taboru ciężarowego w ilości 8 ciągników siodłowych z naczepami. W wyniku dokonanych zakupów taboru wartość księgowa środków transportowych wzrosła ponad dwukrotnie z 1.774 tys. Zł. w 1995r. do 4.146,4 tys.zł. na koniec czerwca 1999r. Jednocześnie z dokonywanymi zakupami wycofywano z eksploatacji najstarsze pojazdy nie nadające się już remontu, lub których remont byłby zbyt kosztowny. Na bieżąco prowadzono we własnym zapleczu technicznym kompleksowe remonty własnego taboru. Co roku przeprowadzano kilkanaście napraw głównych autobusów i pojazdów ciężarowych. Stan taboru autobusowego zwiększył się ze 149 szt. na koniec 1994r. do 160 w 1999r. Przeprowadzone w okresie trwania umowy o zarząd, przedsięwzięcia, zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej przyniosły pozytywne rezultaty. Przedsiębiorstwo nie tylko utrzymało dobrą kondycję finansową i mocną pozycję na rynku, ale także rozwinęło szereg działalności, które umożliwiają osiąganie coraz to lepszych wyników i stwarzają podstawy do sprostania coraz to większej konkurencji. W roku 1997 Władysław Brachun Zarządca elbląskiego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej został laureatem plebiscytu o tytuł „Biznesmena roku 1996 regionu gdańskiego i elbląskiego”. Jak ważne było to wyróżnienie może świadczyć fakt, iż w Polsce istniało wtedy ponad 170 przedsiębiorstw PKS. Zaledwie 30 z nich utrzymywało się w czołówce i tylko w ich przypadku można mówić o rentowności. Zatem wyróżnienie Zarządcy było jednocześnie potwierdzeniem wysokiej pozycji elbląskiego przewoźnika. W sumie prawidłowe wykorzystanie własnego majątku doprowadziło do tego, że przedsiębiorstwo stało się firmą rentowną i dla załogi była to ogromna satysfakcja. Końcówka tej pięciolatki to ogromna zmiana w sposobie zdobywania zleceń transportowych. Przejawem nowej strategii był udział elbląskiego PKS w przetargach organizowanych przez Urząd Miasta Elbląg na wykonywanie usług transportowych w ramach komunikacji miejskiej. W roku 1999 Przedsiębiorstwo nasze, po rozpatrzeniu ofert otrzymało do obsługi znaczną ilość linii autobusowych w mieście od początku roku 2000. W ramach tej oferty do obsługi PKS przypadły następujące linie: 8, 11, 14, 18 i 31. Aby dobrze wywiązać się z przyjętych zobowiązań trzeba było dodatkowo do pracy przyjąć 20 kierowców i 3 mechaników. Te zadania wynikają z potrzeby zwiększenia zakresu remontów taboru, który będzie intensywniej eksploatowany. Ponadto trzeba pamiętać, że miasto Elbląg obecnie nie stać na finansowanie zakupów nowych autobusów z przeznaczeniem dla komunikacji miejskiej. Kolejna zmiana podziału administracyjnego Polski zaowocowała likwidacji woj. Elbląskiego i „przyłączeniem” Elbląga do nowego woj. Warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu jako pierwsze w woj. Warmińsko-Mazurskim przekształciło się w spółkę pracowniczą. Wojewoda Zbigniew Babalski i Zarządca Władysław Brachun podpisali 25 maja 2001 roku akt notarialny - umowę o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Do spółki przystąpiło 456 pracowników PKS, co stanowiło 97% zatrudnionych. Na prywatyzację nie zdecydowało się tylko kilkanaście osób odchodzących na emeryturę bądź mających przejść na emeryturę w najbliższej perspektywie. Pracownicy wykupili udziały; wartość każdego z nich wynosiła 100 zł. Najskromniejsi współwłaściciele mają po 7 udziałów, a ponad połowa należy do kilkunastu pracowników. Nowi właściciele będą spłacać raty leasingowe w ciągu 10 lat w kwartalnych ratach. Dla nowych właścicieli firmy największym atutem była i jest pewność zatrudnienia. Po prywatyzacji nowa firma nosi nazwę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu, spółka z o.o.. Spółka całkowicie identyfikuje się ze swoją przeszłością, a jej największym atutem jest utrzymywanie się w czołówce najlepszych firm transportowych w kraju zarówno pod względem zarządzania i uzyskiwanych efektów finansowych. Firma kontynuuje swoją działalność prowadząc przewozy miejskie i lokalne ponad 170 autobusami, przewożąc nimi około 10 mln. pasażerów rocznie. W 2014 roku PKS Elbląg zawiązał konsorcjum z PKA Elbląg w celu świadczenia usług przewozowych autobusami miejskimi w Elblągu na rzecz ZKM.

P.T. Braniewo
ul. Przemysłowa 7, 14-500 Braniewo
tel/fax 55 239 62 87

P.T. Nowy Dwór Gdański
ul. Drzymały 8, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel/fax 55 239 62 60

P.T. Orneta
ul. 1 Maja 78, 11-130 Orneta
tel/fax 55 239 62 36

P.T. Pasłęk
ul. Kopernika 7, 14-400 Pasłęk
tel/fax 55 239 62 78

Obsługuje linie Flixbus:
1200 Warszawa - Gdynia ( - Łeba w sezonie letnim)
1201 Warszawa - Krynica Morska (w sezonie letnim)
1302A Warszawa - Praga (od 25.04.2024)
1390 Gdynia - Kraków / Zakopane
N1210 Warszawa - Gdynia ( - Łeba w sezonie letnim)
N1275 Gdańsk lotnisko - Przemyśl / Wetlina
N1302 Warszawa - Praga (od 25.04.2024)
N1390 Gdynia - Zakopane
N1395 Gdynia - Monachium (od 24.04.2024)

Network maps


Schemat komunikacji miejskiej w Elblągu

Author: empi

Schemat linii komunikacji miejskiej w Elbląg
1 january 2014 - 30 september 2014
Author: Nick™

Zastępcze linie komunikacji miejskiej na okres trwania remontów
1 april 2013 - 3 june 2013
Author: Nick™

Objazdy w związku z remontem skrzyżowania ul. Browarnej oraz ul. Robotniczej
30 june 2013 - 18 july 2013
Author: Nick™

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
18 july 2013 - 21 december 2013
Author: Nick™

Schemat tras linii komunikacji miejskiej w Elblągu
1 october 2014 - 1 march 2015
Author: Nick™

Schemat tras linii komunikacji miejskiej w Elblągu
2 march 2015 - 9 november 2017
Author: Eli

Schemat tras linii komunikacji miejskiej w Elblągu
10 november 2017 -
Author: Eli

Elbląg
1 june 2019 -
Author: mario

Nowy schemat tras linii komunikacyjnych w Elblągu 01.2021-
1 january -
Author: Nick™

Search Vehicles

Vehicle Number, registration plate, VIN or full name (Use * as wildcard)

List Of Vehicles

Current fleet

Bus
Vehicle NumbersModel NameManufacturerBodyChassisEngineGearbox
Equipment
Year Of GetYear Of RemovePhotos
10107-50506 Volvo B12B / Sunsundegui Sideral 2000SunsundeguiSunsundegui SideralVolvo B12B 4x2 (R8)2005-
View All
1/4
40107-40113 ?Karosa C956.1074KarosaKarosa B93x/B95x/C93x/C95xIveco Cursor 8 F2BE1682GZF 6S-16002014-
View All
3/4
80105 Volvo 9700H NG 12,3mAjokkiVolvo 9700 (2006) NGVolvo B12B 4x2 (R8)Volvo DH12E420 (L2)2008-
View All
1/1
40114 ?Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1mHigerHiger A30Scania K IB 4x2 NBScania DC09 108 3202014-
View All
2/2
80102,80103 Mercedes-Benz 515 CDIMercedes-BenzMercedes-Benz Sprinter Mk IIMercedes-Benz Sprinter Mk II 5xxMercedes-Benz OM 646 DE 22 LA [646.989/990]2008-
View All
2/2
00104-186 Mercedes-Benz 519 CDIMercedes-BenzMercedes-Benz Sprinter Mk IIMercedes-Benz Sprinter Mk II 5xxMercedes-Benz OM 642 DE 30 LA2010-
View All
2/2
30201-30215 Mercedes-Benz 519 CDI / MercusMercusMercedes-Benz Sprinter Mk IIIMercedes-Benz Sprinter Mk III 5xxMercedes-Benz OM 654 DE 20 LA2023-
View All
2/2
30202-40201 SOR C9,5SORSOR C9,5Iveco Tector F4AE0682C2023-
View All
4/4
80504-90507 Scania TK450EB 6x2*4NI Touring HDHigerScania Touring HDScania K EB 6x2*4NIScania DC13 124 4502018-
View All
5/5
30209-40206 Scania K410EB 4x2 NI / Irizar i6s 13.35IrizarIrizar i6sScania K EB 4x2 NIScania DC13 115 4102023-
View All
7/7
90103,90104 Autosan A8V.02.01AutosanAutosan A8VMercedes-Benz 8xxMercedes-Benz OM904LAZF G56-62009-
View All
2/2
00107-10111 Autosan A8V.03.01AutosanAutosan A8VMercedes-Benz 8xxMercedes-Benz OM904LAZF G56-62010-
View All
2/2
10101-10114 Autosan A0909L.07.01AutosanAutosan H92011-
View All
5/5
30106-50107 Autosan AL9.M02-V01-F02AutosanAutosan AL9Iveco N60ENT5ZF 6 S 1010 BO2013-
View All
7/7
90101 Solbus SL11SolbusSolbus SL112009-
View All
1/1
90110 Solbus ST11SolbusSolbus ST11Solbus ST112009-
View All
1/1
00106-90111 Autosan A0909L.05.01AutosanAutosan H9Cummins ISBe4 185ZF 6S-700 BO2007-
View All
5/5
80106 Autosan A0909L.06.01AutosanAutosan H92008-
View All
1/1
40002-60501 Solbus C9,5SolbusSolbus C9,5Iveco Tector F4AE0682C2004-
View All
4/4
50502-60504 Solbus C10,5SolbusSolbus C10,52005-
View All
2/2
70508-90509 ?Mercedes-Benz 519 CDI / Mercus MB SprinterMercusMercedes-Benz Sprinter Mk IIMercedes-Benz Sprinter Mk II 5xxMercedes-Benz OM 642 DE 30 LA2017-
View All
7/7
30103-40109 Scania TK400EB 4x2 NI Touring HDHigerScania Touring HDScania K EB 4x2 NIScania DC13 05 4002013-
View All
1/2
80503 Mercedes-Benz Tourismo 15RHDMercedes-BenzMercedes-Benz Tourismo RHD (2006)Mercedes-Benz OM4702018-
View All
1/1
30213,30214 SOR CN9,5SORSOR CN9,52023-
View All
2/2
10001-20003 ?Autosan A0909L.01.01AutosanAutosan H9Andoria 6CT107-32001-
View All
2/6
50108-70505 Scania TK410EB 4x2 NI Touring HDHigerScania Touring HDScania K EB 4x2 NIScania DC13 115 4102015-
View All
1/2
50101,50102 Autosan A0808T.04.03AutosanAutosan A0808T2015-
View All
1/2
40101 Mercedes-Benz OC500RF / Sunsundegui Sideral 2000SunsundeguiSunsundegui SideralMercedes-Benz OC500RF (634)2014-
View All
1/1
20203-20208 Irisbus Arway 12.8MIrisbusIrisbus Crossway / Arway2022-
View All
3/3
20205-20207 Scania K410EB 4x2 NI / Irizar i6 13.35IrizarIrizar i6Scania K EB 4x2 NIScania DC13 115 4102022-
View All
3/3
00102 Volvo 9700H NG 12,3mVolvoVolvo 9700 (2006) NGVolvo B12B 4x2 (R8)Volvo DH12E420 (M9)2010-
View All
1/1
50507 Autosan A0909L.04.04AutosanAutosan H9Renault DCi4 CJ01Eaton 4106B2005-
View All
1/1
40106 Volvo B9R / Sunsundegui EleganceSunsundeguiSunsundegui SideralVolvo B9R 4x2 (S5)Volvo D9B380 (P7)2014-
View All
1/1
30206,30207 SOR C10,5SORSOR C10,5ZF 6 S 1010 BO2023-
View All
2/2
70506-80507 SOR BN12SORSOR BN12Iveco Tector 7 F4AFE612FZF 6AS1010BO2017-
View All
2/3
551-568 Iveco Crossway 10.8 LE CityIvecoIrisbus Crossway / ArwayIveco Tector 7 F4AFE612F2021-
View All
18/18
182 Mercedes-Benz Tourismo 16RHD/2Mercedes-BenzMercedes-Benz Tourismo RHD (2006)Mercedes-Benz 632Mercedes-Benz OM457hLA [457.965]2016-
View All
1/1
70502-70512 Autosan AL9.M03-V01-F01AutosanAutosan AL9Cummins ISB6.7E6 280BZF 6 S 1010 BO2017-
View All
4/4
50103 Autosan A1010T.M03-V01-F01AutosanAutosan A1010TCummins ISB6.7E6 310BZF 6AS1010BO2015-
View All
1/1
20103 Autosan AL9.01AutosanAutosan AL9Iveco NEF60 EuroZF 6 S 1010 BO2012-
View All
1/1
90506-90510 ?Otokar Sultan MegaOtokarOtokar SultanCummins ISB4.5E6 175B2018-
View All
3/3
40105-60104 ?Karosa C956.1076KarosaKarosa B93x/B95x/C93x/C95xIveco Cursor 8 F2BE1682GZF 6S-16002014-
View All
5/5
00201-20202 Mercedes-Benz 519 CDI / MercusMercusMercedes-Benz Sprinter Mk IIIMercedes-Benz Sprinter Mk III 5xx2020-
View All
6/6
10110-60110 Irisbus Midway 9.7MIrisbusIkarus EAG F15Irisbus MidiRider 395E.9 (699)Iveco Tector F4AE0682CZF 6S-8902011-
View All
6/7
30205-40204 Irisbus Crossway 12.8MIrisbusIrisbus Crossway / ArwayIrisbus SFR16x (Cursor 8)2023-
View All
4/4
80502 Irisbus Evadys H 12.8MIrisbusIrisbus EvadysIrisbus SFR16x (Cursor 8)Iveco Cursor 8 F2BE3682A2018-
View All
1/1
60107 Setra S515 HDSetraSetra ComfortClass 500 HD2016-
View All
1/1
60503 Autosan A1010T.05.01AutosanAutosan A1010TRenault dCi62006-
View All
1/1
30006 Autosan A0909L.02.02AutosanAutosan H92003-
View All
1/1
20107-40104 MAN ÜL313MANMAN ÜLxx3MAN ÜLxx3 (A01)MAN D2866LUH26ZF S6-852012-
View All
1/3
00105-10108 Autosan M09LE.01.1AutosanAutosan A0808MN/M09LECummins ISB4.5E5 185BZF 6S-700 BO2010-
View All
2/2
20004 Autosan A1010T.02.01AutosanAutosan A1010TRenault dCi62002-
View All
1/1
10109 Autosan A0909L.03SAutosanAutosan H92022-
View All
1/1
40006 Autosan A1010T.04.01AutosanAutosan A1010T2004-
View All
1/1
Other
Vehicle NumbersModel NameManufacturerBodyChassisEngineGearbox
Equipment
Year Of GetYear Of RemovePhotos
40004 Volkswagen LT35VolkswagenTechnical EquipmentVolkswagen LT 35 [2D]2004-
View All
1/1

Historic Fleet

Bus
Vehicle NumbersModel NameManufacturerBodyChassisEngineGearbox
Equipment
Year Of GetYear Of RemovePhotos
00003-90007 ?Autosan H9-21.41AutosanAutosan H9Autosan H9Andoria 6CT107FPS Tczew S5-4519942021
View All
0/32
20007-30002 Iveco Daily 50C13IvecoIveco Daily (3)Iveco Daily 5020022014
View All
0/3
60508 Gräf & Stift NL202Gräf & StiftMAN NLxx2MAN NLxx2 (898/A10/A15/A29)20062014
View All
0/2
10073 ?Sanos S314SanosSanos S314??No Photo0/3
30502-90501 Jelcz PR110MJelczJelcz PR110Jelcz PR110WSK Mielec SW680/78/1FPS Tczew S4-9519832007
View All
0/8
Unknown ?Iveco Daily 65C15IvecoIveco Daily (3)Iveco Daily 65SOFIM 8140.43N2002?
View All
0/1
Unknown ?Mercedes-Benz 519 CDI / Polster MB SprinterPolsterMercedes-Benz Sprinter Mk IIMercedes-Benz Sprinter Mk II 5xxMercedes-Benz OM 642 DE 30 LA2011?
View All
0/1
70101-70115 Solbus SN11SolbusSolbus SN1120072022
View All
0/7
50501 MAN RH463 Lion`s CoachMANAŞMAN RHxx3 Lion`s CoachMAN RHxx3 Lion`s Coach (A13)MAN D2876LOH0120052020
View All
0/1
80109 MANAŞ S2000MANAŞMAN RHxx3 Lion`s CoachMAN RHxx3 Lion`s Coach (A13)20082019
View All
0/1
00001-90016 DAB 8-1200 BDABDAB Serie VIILeyland 8-1200 BLeyland EO.6TL11Voith D86319992009
View All
0/3
Unknown ?Autosan H9-20AutosanAutosan H9Autosan H9Andoria 6CT107FPS Tczew S5-4519872007
View All
0/2
Unknown ?San H01AAutosanAutosan H01Star S42? 5-gear manual??
View All
0/1
90002-90010 Volvo B10M-60 / Aabenraa M85AabenraaAabenraa M85Volvo B10M 4x2 (1M)19992012
View All
0/5
1353-90015 Jelcz 120MJelczJelcz 120M/L120Jelcz 120MWSK Mielec SWT 11/300/1FPS Tczew S4-9519992014
View All
0/10
00508-90557 ?Autosan H9-21AutosanAutosan H9Autosan H9Andoria 6CT107FPS Tczew S5-45?2016
View All
0/67
981-986 Mercedes-Benz O530LE Ü IIMercedes-BenzMercedes-Benz O530 IIMercedes-Benz 628 02 O530LE20202021
View All
0/6
Unknown ?Jelcz 043JelczJelcz RTOŠkoda 706Škoda 706 RT??
View All
0/1
30003 ?Iveco CC100E18 / Indcar MagoIndcarIndcar MagoIveco Euromidi 10020032013
View All
0/2
60502 Mercedes-Benz 416 CDIMercedes-BenzMercedes-Benz Sprinter Mk IMercedes-Benz Sprinter Mk I 4xxMercedes-Benz OM 612 DE 27 LA20062020
View All
0/1
Unknown ?San H100AAutosanAutosan H100Star S474? 5-gear manual??
View All
0/1
20104-20106 MAN ÜL353MANMAN ÜLxx3MAN ÜLxx3 (A01)MAN D2866LUH21ZF 6S-160020122021
View All
0/2
30104 MAN ÜL363MANMAN ÜLxx3MAN ÜLxx3 (A01)MAN D2866LUH2520132020
View All
0/1
60001 Otoyol M29OtoyolOtoyol M2x19962005
View All
0/1
40003 MAN FRH422 Lion´s StarMANMAN FRHxx2/RHxx3 Lion`s StarMAN FRHxx2/RHxx3 (A03)MAN D2866LOH20ZF 8S-18020042014
View All
0/1
90511-90520 Mercedes-Benz O530Mercedes-BenzMercedes-Benz O530Mercedes-Benz 628 O53020192021
View All
0/10
20002-30007 Volvo B12 / Sunsundegui SideralSunsundeguiSunsundegui SideralVolvo B12 4x2 (R2)20022015
View All
0/2
Unknown ?Volvo B10M-60 / Aabenraa M89AabenraaAabenraa M89Volvo B10M 4x2 (1M)20002009
View All
0/1
00008 Volvo B12 / Berkhof Excellence 2000HLBerkhofBerkhof ExcellenceVolvo B12 4x2 (R2)20002011
View All
0/1
50508 ?Volvo B10M-60 / DAB Serie VIIDABDAB Serie VIIVolvo B10M 4x2 (1M)19872010
View All
0/2
60101 ?Setra S315 NFSetraSetra S31x NFMercedes-Benz OM457hLA [457.942]? 6-gear manual20162021
View All
0/2
Unknown ?Jelcz PR110D LuxJelczJelcz PR110D/D120Jelcz PR110WSK Mielec SW680/165FPS Tczew S6-90U19852005No Photo0/1
10071-30041 Sanos S415SanosSanos S41x1981?No Photo0/2
10005 Autosan H7-10.01AutosanAutosan H6/H7Iveco 8040.45Iveco 2855.0120012016
View All
0/1
00101-90106 Mercedes-Benz 518 CDIMercedes-BenzMercedes-Benz Sprinter Mk IIMercedes-Benz Sprinter Mk II 5xxMercedes-Benz OM 642 DE 30 LA20092020
View All
0/3
70110-90107 Mercedes-Benz O303-10KHP-AMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-10R20072019
View All
0/3
50503 Noge TouringNogeNoge Touring I/II20052014
View All
0/1
80005 Autosan H10-11.11AutosanAutosan H10Autosan H10-11WSK Mielec SWT 11/300/1FPS Tczew S6-90U19982013
View All
0/1
Unknown ?Autosan H9-03AutosanAutosan H9Autosan H9Andoria 6C107FPS Tczew S5-45??No Photo0/2
Unknown ?Autosan H9AutosanAutosan H9Autosan H9Andoria 6C107FPS Tczew S5-45??No Photo0/1
70001-80001 ?Autosan H10-10.02AutosanAutosan H10Autosan H10-10Andoria 6CT107-319972016
View All
0/3
60007 Autosan H10-10.02RAutosanAutosan H10Autosan H10-10Renault MIDR 06.02.2619962014
View All
0/1
00108-80108 Mercedes-Benz O404-15RHMercedes-BenzMercedes-Benz O404Mercedes-Benz O404-15R20082021
View All
0/2
40006 Ikarus-Zemun IK160PJelczIkarus-Zemun IK1xxIkarus-Zemun V-141WSK Mielec SW680/56/4FPS Tczew S6-90U1994?No Photo0/1
80107 Autosan A1012T.07.01AutosanAutosan A1012TRenault DXi7 320 ZF 6 S 1200 BO20082021
View All
0/1
20101,20102 МАЗ 203069МАЗМАЗ 203Mercedes-Benz OM906LAZF 6HP502C20122022
View All
0/2
Unknown ?Volvo B10M-60 / Aabenraa M85AabenraaAabenraa M85Volvo B10M 4x2 (1M)Volvo THD102KF (2F)Allison MT64720022008
View All
0/1
30101 MAN 12.220 HOCL-NL / UNVI Urbis 2.4UNVIUNVI UrbisMAN 12.xxx HOCL-NL/NMxx3.2 (A76)MAN D0836LOH0320132015
View All
0/1
00007-10011 Autosan A1010M.08AutosanAutosan A1010MAndoria 6CT107-3FPS Tczew TS5-6020002014
View All
0/2
70002 Autosan A1012T.01AutosanAutosan A1012TMercedes-Benz OM401LAFPS Tczew TS6-12019972013
View All
0/1
40011 Volvo B12 / Jonckheere Deauville 65JonckheereJonckheere DeauvilleVolvo B12 4x2 (R2)20042011
View All
0/1
Unknown ?Autosan H10-11.01AutosanAutosan H10Autosan H10-11WSK Mielec SW680/78/1FPS Tczew S6-90U1988?No Photo0/1
Unknown ?Sanos S14SanosSanos S14??No Photo0/1
80104 Mercedes-Benz O303-9RHPMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-9R20082017
View All
0/1
60509 Mercedes-Benz O303-11ÜHEMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-11RMercedes-Benz OM421? 6-gear manual20062015No Photo0/1
Unknown ?Mercedes-Benz O303-10KHP-LMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-10R20072014
View All
0/1
60506-70111 Mercedes-Benz O303-15KHP-LMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-15R20062020
View All
0/4
70112 Mercedes-Benz O303-13KHP-AMercedes-BenzMercedes-Benz O303Mercedes-Benz O303-13R20072017
View All
0/1
10009 ?FIAT Ducato IIFIATFIAT Ducato IIFIAT Ducato II20012016
View All
0/2
50505 Volvo B7R / Noge Touring II Midi 3.20/9NogeNoge Touring I/IIVolvo B7R (R6)20052013
View All
0/1
40001 Solbus B9,5SolbusSolbus B9,520042019
View All
0/1
60510,60511 Volvo B10L / Steyr SN12SteyrSteyr SN12Volvo B10L (R5)20062013
View All
0/2
1356 Jelcz M121MJelczJelcz M121Jelcz M121MAN D0826LUH12Voith D851.320002010
View All
0/1
1364 Jelcz M121MBJelczJelcz M121Jelcz M121Mercedes-Benz OM447hLA [447.974]Voith D851.320002014
View All
0/1
84504 Jelcz 041JelczJelcz RTOŠkoda 706Škoda 706 RT??No Photo0/1
90017 DAB 7-1200 BDABDAB Serie VIIDAB 7-1200 B19992000No Photo0/1
50504 Volvo B7R / Noge Touring I Midi 3.45/10NogeNoge Touring I/IIVolvo B7R (R6)20052016
View All
0/1
30005 MAN 10.220 FOCL / Carser XifoCarserCarser XifoMAN 10.xxx FOCL (L53)20032016
View All
0/1
40007 MAN 18.400 HOCL / Sunsundegui Sideral 2000SunsundeguiSunsundegui SideralMAN 18.xxx HOCL (A51/R33)20042014
View All
0/1
Unknown ?Mercedes-Benz O345HMercedes-BenzMercedes-Benz O345 ConectoMercedes-Benz 67120162022
View All
0/1
60505 Mercedes-Benz O407Mercedes-BenzMercedes-Benz O405Mercedes-Benz 357/612 O4052006?
View All
0/1
20104 MAN ÜL313MANMAN ÜLxx3MAN ÜLxx3 (A01)2012?No Photo0/1
30102 MAN ÜL313MANMAN ÜLxx3MAN ÜLxx3 (A01)MAN D2866LUH2420132021
View All
0/1
40111 Mercedes-Benz O408Mercedes-BenzMercedes-Benz O408Mercedes-Benz 357/612 O405Mercedes-Benz OM447hLAMercedes-Benz GO4/95-5/5,120142021
View All
0/1
10007 Volvo B12-500 HDrögmöllerDrögmöller PullmanVolvo B12 4x2 (R2)Volvo D12A420 (A3)Volvo G8-EGS20012016
View All
0/1

Rental

Infrastructure